Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, 3273777044 azonosító számú projekt keretében Csaholc Község Önkormányzat 21 246 348 Ft támogatásban részesült.

A projekt keretében Csaholc Község Önkormányzata tulajdonában lévő kerékpárút burkolatának rekonstrukciója valósult meg a 045/2 és 225/2 helyrajzi számú, 0+000 – 0+814 kmsz közötti szakaszokon. A rekonstrukció keretében a meglévő pályaszerkezet, s az út kísérő létesítményei megtartása mellett a felső kopó szőnyeg réteg kialakítása valósult meg 5,5 cm vastagságban AC11 anyagminőségben, teljes pálya szélességben (1,7m), a kezdeti pontokon a meglévő magassággal összemarva. A padka rendezés 1 méter szélességben valósult meg váltakozó oldalt. A szükséges lokális javításokra (kátyúzás) és az elvetemedett útpálya profilba hozására átlag 2 cm AC-16 alap réteggel valósult meg. Ennek megfelelően a pályaszerkezet: -5,5 cm AC-11 kopó aszfaltréteg -elvetemedett útpálya profilba hozás átlag 2 cm AC-16 alap réteg – meglévő útpályaszerkezet
Az kerékpárút rekonstrukción túl megvalósultak az Önállóan nem támogatható tevékenységek is, mint a projektmenedzsment, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság a Magyar Falu Program Arculati kézikönyvében foglaltaknak megfelelően. Emellett elszámolásra került a Tervezés és a Műszaki ellenőrzés tevékenységet tartalmazó költségek is.