Magyar Falu Program

Támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében meghírdetett, Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú kiírásra benyújtott támogatási kérelmünk
Csaholc Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében a Temetői Infrastruktúra fejlesztése – 2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú kiírásra, melynek keretében 4.999.925.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt címe: Csaholci temető rekonstrukciója
A projekt célja a Csaholci temető rekonstrukciója. Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőben urnafal még nem állt rendelkezésre. Csaholc külterület 049/4 hrsz. alatti ingatlanon a Ravatalozó mellett 20 férőhelyes urnafal épült a projekt keretében. A Csaholc külterület 045/3 hrsz. alatti köztemető és a megnyitásra kerülő új temető rész között közlekedő utat létesített az önkormányzat, mely indokolt volt a sírhelyek megközelíthetősége és a kiszolgálóhelyek megközelíthetősége miatt. A felújítás során új vízvezeték hálózat és új vízvételi hely került kialakításra.