Üdvözöljük Csaholcon!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felén, a szatmári Erdőháton fekszik Csaholc község.
A falu határában folyik a Túr folyó.

Hírek

Adventi gyertyagyújtás!

Csodálatos és színvonalas karácsonyi műsorral készültek a csaholci és csengersimai gyerekek! A rendezvény után finomságok várták azokat, akik megtisztelték jelenlétükkel a vasárnapi műsort! Köszönet a gyerekeknek és a finomságokat készítőknek! Mindenkinek kellemes ünnepi készülődést kívánok!

Szüreti felvonulás Csaholcon!

Szüreti felvonulás Csaholcon!

Idősek Világnapja Csaholcon

Csaholc Község Önkormányzata és a Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ köszöntötte az Idősek Világnapja alkalmából a település ünnepeltjeit! A programon a Móricz Zsigmond Színház művészei "Slágerrandevú" fergeteges műsorával szórakoztatták a résztvevőket, majd vendégül láttuk a szépkorúakat!

Lekvárfőzés disznóvágással

Újabb lekvárfőzést rendeztünk disznóvágással egybekötve! Aki részt vett az rendezvényen, megkóstolhatta a frissen töltött és sült hurkát, kolbászt, húst, tepertőt is. De nem maradt el a lecsó és a cibere sem!

Lekvárfőzés a hagyományőrzés jegyében

Ez évben is lekvár főzést rendeztünk a hagyományőrzés jegyében. A három napon át tartó főzésen részt vett a település apraja nagyja, mely családias hangulatban telt. Sütöttünk, főztünk, kavartunk. Az embert próbáló munka eredménye pedig a nagyon finom, édes, fekete lekvár lett. Mindenkinek köszönjük a sok segítséget és a felajánlott szilvát!

Húsvéti készülődés

Húsvéti készülődés

XI. Emlékmenet a Doni Hősökért Csaholcon!

XI. Emlékmenet a Doni Hősökért Csaholcon! A Honvédsuli Egyesület szervezésével közösen emlékeztünk meg a doni ütközetben elesett hősökről! Csaholc Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segédkeztek a megemlékezés szervezésében, lebonyolításában és jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt!

Adventi gyertyagyújtás!

Csodálatos és színvonalas karácsonyi műsorral készültek a csaholci és csengersimai gyerekek! A rendezvény után finomságok várták azokat, akik megtisztelték jelenlétükkel a vasárnapi műsort! Köszönet a gyerekeknek és a finomságokat készítőknek! Mindenkinek kellemes ünnepi készülődést kívánok!

Csaholc története

A kisközség történetének kezdeteiről nem maradtak írásos emlékek, ám régészeti emlékek vonatkozásában gazdag a terület. 1937-ben a Nagyerdő-dűlőben, majd 1979-ben az Erdõőordulóban bukkantak késő-bronzkori leletekre. A kincsek – tokosbalta, kard, lándzsa, sarlók, karperec, kartekercsek, bronzöv-töredék, csengődísz és fűrészlemezek – múzeumba kerültek.
A település nevét a szláv CACH személynév képzős formája alkotja, jelentése: a CACH emberei. A magyar nyelvben a Csahóci » Csahóc » Csaholc fejlődésváltozatok során alakult ki.
A helynevet 1387-ben említik először, amikor első földesurai, a Matucsiak hűtlenségbe estek. Birtokaikat Zsigmond király elkobozta, egy részét 1419-ben Báthori István és Benedek kapta meg királyi adományként. 1524-ben Drágffy András is birtokolta. 1652-ben a király egy másik részt a Kun családnak adományozott, de ekkorra már több nemesi családnak volt benne tulajdonrésze.
A XVII. században a rozsályi uradalom része. A falu egykori történelmi jelentőségét igazolja, hogy 1662-ben a községben tartották Szatmár vármegye ülését.
A település története során sokat szenvedett a háborúktól. 1562-ben a Rozsály alatt táborozó törökök, 1605-ben Básta seregei, 1662-ben és 1665-ben a szatmári német helyőrség katonái dúlták fel. A XIX. század fordulóján az Isaák és Vállyi család birtokában volt.
A falu 1874-ben majdnem teljesen leégett.

A falu jelképei

Címer

A település jelképei zászlaja és címere. Bevezetésükre 2001. május 1. napjától került sor.

A pajzs csücskös talpú a szimmetriáján mindkét oldalán és tetején homorúan bevágott úgynevezett tárcsapajzs. A pajzs felső homorú bevágásában CSAHOLC felirat található. A pajzs alsó egyharmadában ezüst színű alapon a település határában folyó Túr folyót jelképező kék színű hullámvonal. Az ezüst alapon álló tölgyfa törzse, ágai fekete színűek, lombkoronája árnyas zöld, a tölgyfa háttere fehér színű. A tölgyfa utal a település Erdőhát nevű kistájon való elhelyezkedésére, az itt gyökeret verő szívós, tartós fájú természeti értékre és utal a lakosság élni akarására, tartására is. A pajzs széle bordó és aranyszínű, a két szín fekete rajzolattal van elválasztva.

Református templom

A falu egykori református templomában tartották 1662-ben a vármegyegyűlést.
A mai, homlokzati tornyos, a korábbi stílusjegyeket őrző, romantikus stílusú református templom, 1828-1867 között épült. 1874. augusztus 19-én majdnem teljesen leégett a toronnyal, a lelkészlakkal, a tanítói lakással, 32 házzal, valamint a szárazmalommal együtt. Erre a sorsra jutottak sajnos az egyház ereklyéi, a jegyző- és anyakönyvek. A legutóbbi helyreállítása 2002-ben történt.

Önkormányzat

Önkormányzat

Polgármester: Bócsi Tamás

Alpolgármester: Józsa István 

Csaholc Község Önkormányzatának képviselői:
Balogh Miklós, Virág Barna, Balogh István

Csaholci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök: Balogh István
Tagok: Id. Virág Zoltán, Id. Varga Bálint

E-ügyintézés

A község gazdasági élete

A lakosság nagy részének megélhetését a mezőgazdaság biztosította a korábbi időkben is, és biztosítja jelenleg is. A rendszerváltozás előtt működő termelőszövetkezet átalakult részvénytársasággá. Ma a település egyik legnagyobb munkáltatójának számít. A volt állami gazdaság területén, telepein szabadtartásos szarvasmarha tenyésztés folyik. A gazdasági társaság foglalkoztatóként több helyi lakos számára biztosít munkát.
A nagyobb földterülettel rendelkezők szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak. A kisgazdaságokban az állattenyésztés szinte teljesen megszűnt. Többen termesztenek intenzív körülmények közt konzervipari uborkát és paprikát.
Az infrastruktúrális mutatók megfelelő fejlettségi szintről árulkodnak. A közműves vízellátást biztosító hálózat 6,6 km hosszú, melynek eredményeképpen a 176 lakóház 80 %-a ivóvízzel ellátott, 52 %-a csatlakozott a gáz, 43 %-a szennyvízcsatorna hálózatra. Kiépült a crossbar telefonrendszer, az internethálózat, műholdas és kábeltelevíziós szolgáltatás is biztosított.

Kapcsolat

Csaholc Község Önkormányzata:
4967 Csaholc, Kossuth u. 41.
Tel.: 06-44/566-052 és 06-44/367-888
Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök 08.00 – 12.00 óráig
Pénteken ügyfélfogadás nincs!
Polgármester: Bócsi Tamás
Fogadónap: csütörtök 14.00-15.00 óráig
Csaholci Közös Önkormányzati Hivatal
(Csaholc, Túrricse,Vámosoroszi)
Jegyző: Bodóné Bartha Beáta
Ügyfélfogadási rendje Csaholc Községben és a kirendeltségeken:
Hétfő: Csaholc 8.00-12.00 óráig
Kedd: Túrricse 8.00-12.00 óráig
Szerda: Vámosoroszi 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: Csaholc 8.00-12.00 óráig