Sajtóközlemény

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekt címe:  „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Csaholcon”
Projekt kódja:
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0003
A projekt összköltsége: 55.114.020 Ft
Támogatás összege: 55.114.020 Ft
Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Csaholc Község Önkormányzata 2013. januárjában pályázatot nyújtott be az ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati felhívásra „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Csaholcon” címmel, melynek során 55.114.020 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt keretein belül a települést ellátó házi orvosi praxis és védőnői szolgálat ingatlanjainak felújítására kerül sor a Kossuth u. 49. és 51. szám alatti egymás szomszédságában lévő ingatlanon. A felújítások mellett új és modern eszközök beszerzése is megvalósul.

Az engedélyes és kiviteli tervek mindkét épületre elkészültek,  2014. október 10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés a Dryvit Profi Kft-vel. A kivitelezési munkák vállalt befejezési határideje 2014. december 31.

Mindkét épület tekintetében sor kerül energetikai felújításokra. Az építés során korszerű, az energiatakarékosságot és környezetvédelmet figyelembevevő épületgépészeti rendszer kerül megvalósításra. A fűtés és a hőszigetelések korszerűsítése mellett a védőnői szolgálatnak helyet biztosító épületben a nyílászárók cseréje is megtörténik. Utóbbiban a belső tér is átalakításra kerül. Az orvosi rendelő esetében a rendelőintézet akadálymentesítése bővül, akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra. A védőnői szolgálat épületének akadálymentesítése érdekében új rámpa és lépcső épül. Az épület előtti járda, illetve parkolóhelyek is megújulnak.

Az építési munkák mellett közel 10 millió Ft összegben orvosi eszközök beszerzése is megvalósul.

A projekt eredményeként olyan fő szakmai célok valósulnak meg, mint a célcsoport igényeinek megfelelő szintű szolgáltatások biztosítása, továbbá a településen olyan létesítmények kerülnek kialakításra, amelyek megfelelnek a mai kor követelményeinek. A fejlesztések a társadalmi esélykülönbségek csökkenését eredményezik és a település minden lakosát érintik.