Pályázó neve: Sonkád Községi Önkormányzat
Konzorciumi tag: Csaholc Község Önkormányzata
Projekt címe: Sonkád település közösségi életének fejlesztése
Projekt kódja: TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00012
Támogatás összege: 99.688.495
Ebből,a konzorciumi partner támogatási összege (Ft): 33.085.458
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.07.01.
A projekt fizikai befejezése: 2023.09.30.
Sonkád Községi Önkormányzat és Csaholc Község Önkormányzata konzorciumban célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését. Ezen cél elérése érdekében pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A projekt „Sonkád település közösségi életének fejlesztése” címmel támogatásban részesült.
A projekt célterülete Sonkád és Csaholc községek egész területe. A projekt céljai:
– a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok megvalósítása,
– a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki tartozzon valahová, legyen esélye- lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre,
– erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon,
– a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában,
– a meglevő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat hozzanak a település, a települési közösségek életében.
A projekt célcsoportjai:
– helyi lakosok, közösségek,
– aktív, a település kulturális életének javításáért, a közösség építéséért tenni kívánó lakosság, önkéntesek,
– a település hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportjai. nők, idősek, nagycsaládosok, pályakezdő fiatalok, fogyatékkal élők, szegénységben élők, alacsony iskolai végzettségűek, kisebbségi etnikumok tagjai.